CT-kurs

20-21 november 2020 - Hund & Katt

CT-kurs med fokus på bildtolkning

Denna kurs kommer hjälpa dig nyttja datortomografen (DT/CT:n) optimalt och öka ditt självförtroende i utförandet och tolkningen av CT-studier hos hund och katt

SKULLE DU REKOMMENDERA DEN HÄR KURSEN TILL EN VÄN ELLER KOLLEGA? (PÅ EN SKALA 1-10) = HAR VI FÅTT 10.0 I SNITT !

CT-kurs med Vet Imaging Academy
  • Är du osäker på vid vilka tillstånd en thorax CT-undersökning ger mer info och när är undersökningen inte är indikerad?
  • Vill du veta hur du vinklar bildplanet för utvärdering av armbågsdysplasi?
  • Vill du lära dig tolka dina CT-bilder i större grad utan extern support?


Målgrupp och innehåll: Denna CT-kurs riktar sig till smådjursveterinärer med syfte att öka undersökningskvalitén och

utveckla bildtolkningen av skeletala-, neurologiska-, vaskulära-, abdominella- och thorakala förändringar hos hund och katt.

Kursen riktar sig till veterinärer som remitterar fall för CT-undersökning eller använder CT:n i sin verksamhet.

Kursen inkluderar föreläsningar med fokus på bildtolkning som utförs i mindre grupper på arbetsstationer med DICOM-läsare.

Mål med CT-kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna

  • ha kunskap i grundläggande CT-fysik.
  • veta indikationerna för datortomografi-undersökningar samt när undersökningen inte förväntas ge ytterligare information.
  • kunna utföra optimerad undersökning i ovannämnda anatomiska områden.
  • ha utvecklat en systematisk teknik för att tolka CT-bilder hos hund och katt.
  • kunna redovisa för den normala och rastypiska anatomin.
  • förstå och beskriva olika typer av patologiska förändringar samt gradera fynden efter dess mest sannolika radiologiska diagnos.
  • ha vetskap om aktuell litteratur, länkar och web-baserade hjälpmedel.

Sagt om kursen;

"Fantastiskt lärorik kurs. Kan rekommenderas till 100% . Bästa 2-dagars kurs jag varit på"

"Innehållsrik kurs med både teoretisk och praktisk genomgång av CT som direkt kan appliceras praktiskt"

"En väl genomarbetad och pedagogisk CT-kurs som kommer ge stort mervärde i det kliniska arbetet"

"Mycket kliniskt användbar, heltäckande och trevlig stämning"

Varför ska jag gå CT-kursen?

Säkrare diagnoser

Lär dig hur du på bästa sätt läser en CT-bild, olika genvägar och hur du undviker fallgropar för att du självsäkert och korrekt ska kunna bedöma CT-bilder.

interaktivt Lärande

Kursen kommer innehålla flertalet fallpresentationer och gruppövningar med interaktiva moment för att optimera inlärningen.

Lär dig Använda dicom-läsare

Kursen innebär också att du lär dig använda DICOM-läsare för att tolka CT-bilderna.

Vi tillhandahåller Macdatorer för de praktiska momenten.

Schema för CT-kursen

Dag 1

08.00 – 08.30 Registrering och kaffe

08.30 – 10.00  CT teknik: grundläggande fysik, artefakter, bildoptimering och kontrastanvändning                                    

10.00 – 10.15  Fika

10.15 – 12.00  Muskuloskeletala delar : indikationer, protokoll, normal anatomi och patologiska förändringar

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.30  Skalle och ryggrad : indikationer, protokoll, normal anatomi och patologiska förändringar

14.30 – 15.00  Fika

15.00 – 17.30  Praktisk bildtolkning i små grupper

18.30 Middag

dag 2

09.00 – 10.00 Thorax: indikationer, protokoll, normal anatomi och patologiska förändringar

10.00 – 10.15  Fika

10.15 – 12.00 Abdomen: indikationer, protokoll, normal anatomi och patologiska förändringar

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.30  Praktisk bildtolkning i små grupper

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16.00  Praktisk bildtolkning i små grupper

vill du också bli bättre på att tolka CT-BILDER?

Vet Imaging Academy på Såstaholm

Kursen hålls på fantastiska Såstaholm

Vi har valt att lägga kursen på Såstaholm Hotell & Konferens, som är en pärla i en naturskön miljö i Täby Kyrkby, precis intill den vackra Vallentunasjön. Såstaholm är beläget ca 2 mil norr om Stockholm och 2,5 mil från Arlanda flygplats.

Hitta hit

Vare sig du väljer att åka kommunalt eller köra bil är det lätt att hitta till Såstaholm. De har avgiftsfria parkeringsmöjligheter och laddningsstationer till elbilar.