Kurs i buk- och thoraxröntgen

18-19 oktober 2019 - Hund & Katt

Röntgenkurs buk och thorax

Kursen är godkänd av SVS för tillgodoräknande i specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar, steg 1. Kursen är även godkänd som en del av den Norske Veterinärföreningens specialistutbildning.

 • Är du orolig över att du missat en främmande kropp i magtarmkanalen?
 • Är du osäker på vad som orsakar de vita områdena i lungfältet?
 • Skulle du vilja öka din säkerhet när du tittar på buk- och thoraxbilder?

Målgrupp och innehåll: Den här kursen är för smådjursveterinärer som vill öka sin säkerhet eller fräscha upp sina kunskaper inom buk och thoraxradiologi. Kursen kommer innehålla många fallbeskrivningar, referat till litteratur och artiklar samt diskussionsforum för att hjälpa dig att korrekt tolka röntgenbilden.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna

 • ha insikt i grundläggande strålskydd.
 • ha kunskap i generell röntgenfysik och röntgenteknik buk och thorax.
 • ha utvecklat en systematisk och effektiv teknik för att tolka buk- och thoraxbilder hos hund och katt.
 • kunna redovisa för den normala och rastypiska anatomin och hur den förändras vid olika projektioner och raser.
 • förstå och beskriva olika typer av buk- och thoraxförändringar inklusive olika kontrastundersökningar samt gradera fynden efter dess mest sannolika radiologiska diagnos.
 • ha kunskap om indikationerna för datortomografi-undersökning samt ultraljudets användningsområden (thorax och buk).
 • ha vetskap om aktuell litteratur, länkar och web-baserade hjälpmedel.
Röntgenkurs med Vet Imaging Academy

Sagt om kursen;

"En riktigt bra övergripande kurs inom thorax och abdomen radiologi!"

"Välbehövligt i dagliga kliniska arbetet, speciellt på jouren utan radiolog tillgänglig"

"Väldigt lärorikt, nyttigt och ffa mkt intressant!"


Varför ska jag gå?

Säkrare diagnoser

Lär dig hur du på bästa sätt läser en röntgenbild, olika genvägar och hur du undviker fallgropar för att du självsäkert och korrekt ska kunna bedöma buk- och thoraxbilder.

interaktivt Lärande

Kursen kommer innehålla flertalet fallpresentationer och gruppövningar med interaktiva moment för att optimera inlärningen. Vi tillhandahåller Macdatorer för de praktiska momenten.

Godkänd av SVS

Kursen är godkänd av SVS för tillgodoräknande i specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar, steg 1, vilket säkerställer en hög kvalité på kursens innehåll och upplägg. Efter avslutad kurs erhålls ett kursintyg.

Schema för kursen

Dag 1

Grundläggande strålskydd

 • Övergripande genomgång av den "nya" strålskyddslagen.

Röntgenteknik buk respektive thorax

 • Vilka inställningar (kV och mAs) används.
 • Hur utförs en röntgenundersökning för att minska personstrålningen och vilka anatomiska riktmärken ska inkluderas i undersökningen.
 • Olika projektioner används och deras fördelar respektive nackdelar.


Thoraxradiologi

 • Normal anatomi av brösthålan samt rastypiska normalvariationer.
 • Hur skiljer sig anatomin beroende på projektionerna samt indikation för olika projektioner.
 • Genomgång av patologiska förändringarna i thorax såsom olika lungmönster, mediastinala processer, extrathorakala förändringar inkl svalg och dess differentialdiagnoser.
 • Diagnostisering av hjärtsjukdomar och hjärtsvikt.
 • Diagnostisering och orsaker till pneumo- och hydrothorax samt pneumomediastinum och mediastinal vätska.
 • Skillnader i thoraxradiologi mellan katt och hund.
 • Indikationer för ultraljud samt datortomografi av thorax.

Interaktiva falldiskussioner

 • Fallövningar i smågrupper. Tolka digitala thoraxbilder i ett bildhanteringsprogram som avslutas med en gemensam genomgång av fallen.

dag 2

Bukradiologi

 • Normal anatomi av bukorganen samt genomgång av normalvariationer.
 • Hur skiljer sig anatomin beroende på projektionerna samt indikation för olika projektioner.
 • Genomgång av patologiska förändringarna i bukhålan samt bukorganen såsom levern, gallblåsan, magtarmkanalen, pancreas, njurar, urinblåsa, lymfknutor, mjälte, livmoder/prostata samt möjliga differentialdiagnoser.
 • Radiologiskt utseende för de vanligaste främmande kropparna och ileus.
 • Diagnostisering och orsaker till pneumoabdomen och peritoneal vätska.
 • Skillnader i bukradiologi mellan hund och katt.
 • Indikationer, genomförande och tolkning av olika typer av kontrastundersökningar i magtarmkanalen, urinvägar, genitalier och lymfkärl.
 • Indikationer för ultraljud samt datortomografi av buken.

Interaktiva falldiskussioner

 • Fallövningar i smågrupper. Tolka digitala bukbilder i ett bildhanteringsprogram som avslutas med en gemensam genomgång av fallen.

vill du också bli bättre på att tolka BUK- OCH THORAXBILDER?

Kursen hålls på fantastiska Såstaholm

Vi har valt att lägga kursen på Såstaholm Hotell & Konferens, som är en pärla i en naturskön miljö i Täby Kyrkby, precis intill den vackra Vallentunasjön. Såstaholm är beläget ca 2 mil norr om Stockholm och 2,5 mil från Arlanda flygplats.

Hitta hit

Vare sig du väljer att åka kommunalt eller köra bil är det lätt att hitta till Såstaholm. De har avgiftsfria parkeringsmöjligheter och laddningsstationer till elbilar.