Webbaserad strålskyddskurs

Speciellt framtagen för djursjukvården

Varför en kurs i strålskydd? - Se filmen nedan

Den 1 juni 2019 uppdaterades strålskyddslagen med tydligare regler för krav på strålskyddsutbildning och dokumentation av genomförd utbildning av personal som jobbar med joniserande strålning.


I syfte att säkerställa strålskyddet kan vi nu erbjuda en e-learningkurs i strålskydd som passar både den lilla kliniken och det stora djursjukhuset.

Ur författningssamlingen: Rutiner för utbildning av personal

  • Det ska säkerställas att de som arbetar i verksamheten har den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för arbetsuppgifter som har betydelse för strålsäkerheten. SSMFS 2018:1, §10.
  • Den kompetens som behövs inom verksamheten och den kompetens som finns tillgänglig ska på ett systematiskt sätt identifieras och dokumenteras. SSMFS 2018:2.
  • För att upprätthålla kompetensen bör verksamhetsbedrivaren se till att personalen genomgår repetitionsutbildning. Många kliniker väljer att genomföra interna repetitionsutbildningar i samband med årliga funktionskontroller av utrustningen. SSMFS 2018:2: Handbok i strålskydd.

Målgrupp och innehåll: Denna strålskyddskurs riktar sig till personal som tar röntgenbilder och veterinärer som ordinerar röntgenundersökningar med syfte att uppfylla strålskyddslagens krav på dokumenterad och genomförd utbildning (SSMFFS 2018:1, 2018:2).

Kurslängden är ca 1.5 timme och omfattar en genomgång av lagtexten, röntgenfysik, risker med joniserande strålning och praktiska tips för att minska sekundär strålning till personalen.

Varför ska jag välja denna webbaserade kurs inom strålskydd?

SKAPAD för veterinär-

medicinsk verksamhet

Kursen är specifikt utvecklad för sköterskor och veterinärer inom djursjukvården vilket gör den tydligt praktisk användbar.

interaktivt Lärande

Kursen är uppdelad i kortare avsnitt med kunskapsfrågor efter varje avsnitt för att optimera inlärningen.

Fördelar med

E-Learning

Denna webbkurs kan genomföras på datorn eller mobilen vilket ger en personlig flexibilitet när/hur kursen kan utföras samt möjlig minimal påverkan i den dagliga verksamheten.

Klicka på denna knapp nedan för att ta dig till webbkursen i strålskydd

Eller fyll i formuläret nedan för din intresseanmälan