Webbaserad strålskyddskurs

Speciellt framtagen för djursjukvården

Varför en kurs i strålskydd? - Se filmen nedan

Den 1 juni 2019 uppdaterades strålskyddslagen med tydligare regler för krav på strålskyddsutbildning och dokumentation av genomförd utbildning av personal som jobbar med joniserande strålning.


I syfte att säkerställa strålskyddet kan vi nu erbjuda en e-learningkurs i strålskydd som passar både den lilla kliniken och det stora djursjukhuset.

Ur författningssamlingen: Rutiner för utbildning av personal

  • Det ska säkerställas att de som arbetar i verksamheten har den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för arbetsuppgifter som har betydelse för strålsäkerheten. SSMFS 2018:1, §10.
  • Den kompetens som behövs inom verksamheten och den kompetens som finns tillgänglig ska på ett systematiskt sätt identifieras och dokumenteras. SSMFS 2018:2.
  • För att upprätthålla kompetensen bör verksamhetsbedrivaren se till att personalen genomgår repetitionsutbildning. Många kliniker väljer att genomföra interna repetitionsutbildningar i samband med årliga funktionskontroller av utrustningen. SSMFS 2018:2: Handbok i strålskydd.

Målgrupp och innehåll: Denna strålskyddskurs riktar sig till personal som tar röntgenbilder och veterinärer som ordinerar röntgenundersökningar med syfte att uppfylla strålskyddslagens krav på dokumenterad och genomförd utbildning (SSMFFS 2018:1, 2018:2).

Kurslängden är ca 1.5 timme och omfattar en genomgång av lagtexten, röntgenfysik, risker med joniserande strålning och praktiska tips för att minska sekundär strålning till personalen.

SKAPAD för veterinär-

medicinsk verksamhet

Kursen är specifikt utvecklad för sköterskor och veterinärer inom djursjukvården vilket gör den tydligt praktisk användbar.

interaktivt Lärande

Kursen är uppdelad i kortare avsnitt med kunskapsfrågor efter varje avsnitt för att optimera inlärningen.

Fördelar med

E-Learning

Denna webbkurs kan genomföras på datorn eller mobilen vilket ger en personlig flexibilitet när/hur kursen kan utföras samt möjlig minimal påverkan i den dagliga verksamheten.

Klicka på denna knapp nedan för att ta dig till webbkursen i strålskydd

Eller fyll i formuläret nedan för din intresseanmälan